Odpowiedzi spełniające kryteria twojego zapytania:
Czy są jakieś zniżki dla stałych klientów Serwisu Autokary24.pl? 
O status Stałego Klienta Serwisu Autokary24.pl ubiegać się mogą osoby fizyczne, które w okresie 6 miesięcy zakupiły bilety autokarowe w ramach 5 transakcji. Transakcje te mogły być realizowane na stronie: www.autokary24.pl albo telefonicznie pod numerem Infolinii i mogły dotyczyć różnych pasażerów.

WAŻNE!

Jednak wszystkie ww. transakcje muszą być powiązane z jednym adresem mailowym i nie ma możliwości nadawania tego miana firmom.

O szczegóły prosimy pytać konsultanta pod numerem Infolinii: +48 (22) 624 24 24 (numer stacjonarny w Polsce) oraz pod adresem: info@autokary24.pl.
Czy jest możliwy przejazd na podstawie nieważnego dokumentu tożsamości? 
Powrót do Polski jest możliwy, a wyjazd niestety nie.
Przejazd odbywa się autokarem czy busem? 
Zgodnie z warunkami przewozu, pewne odcinki trasy mogą być pokonywane busem. Jest to zależne od liczby pasażerów oraz przesiadek jakie firma przewozowa uwzględni w rozkładzie jazdy. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w dniu wyjazdu.
Jak odnaleźć interesujący nas bilet, jaka jest jego cena? 
Aby znaleźć interesujące Nas połączenie, należy skorzystać z wyszukiwarki na stronie: www.Autokary24.pl – trzeba wpisać miasto, które ma być początkiem podróży oraz miasto, które będzie celem podróży lub wprowadzić nazwę kraju i wybrać konkretne miasta z listy rozwijanej.

Następnym krokiem jest wybranie daty przejazdu – można ją wybrać klikając w ikonkę kalendarza, lub wprowadzić ręcznie w formacie DD-MM-RRRR. Kolejnym krokiem będzie określenie, czy przejazd ma odbyć się w jedną, czy w dwie strony (w drugim przypadku należy wpisać również datę powrotu, lub wybrać bilet typu OPEN).  Po wprowadzeniu tych danych klikamy przycisk „Szukaj biletu, połączenia autokarowego” - system przeanalizuje dostępne połączenia i wyświetli najbardziej trafne.

Jeżeli konkretne połączenie jest wyświetlane w wyszukiwarce, to znaczy, że jest ono dostępne – są wolne miejsca i można kupić bilet.
Czy możliwe jest opuszczenie autokaru po drodze? 
Trasa jest wcześniej ustalona i autokar zatrzymuje się tylko tam, gdzie było to zaplanowane. Według regulaminu, przewoźnik odpowiada za to, aby dostarczyć pasażera na miejsce, które określone jest na bilecie. Jeśli pasażer wysiądzie z autokaru przed dojazdem do miejsca docelowego, zrobi to samowolnie i na własne ryzyko. Wyjątkiem jest sytuacja, w której obsługa wyrazi na to zgodę – wtedy to ona ponosi za to odpowiedzialność za pasażera.
Czy można prosić o dane kontaktowe do przewoźników? 
Niestety, nie przekazujemy danych kontaktowych do przewoźników. Dane te, można znaleźć w ogólnodostępnych źródłach - Internet lub telefonicznie pod numerem Ogólnopolskiej Informacji Telefonicznej.
Jakie są sposoby kupowania biletów autokarowych? 
Istnieją trzy sposoby zakupu biletu autokarowego poprzez serwis Autokary24.pl. Są to:

-Kupno przez Internet – korzystając z opcji płatności online (płatność kartą kredytową lub przelewem bankowym) na stronie www.Autokary24.pl.

-Zamówienie telefoniczne – możliwe do dokonania pod numerem naszej Infolinii: +48 (22) 624 24 24 (numer stacjonarny w Polsce).

-Za pomocą faksu lub maila – wysyłając wypełniony formularz na nasz adres e-mail: info@autokary24.pl lub na nr faksu:+48 (22) 624 24 25. Formularz do pobrania pod tym adresem: http://www.autokary24.pl/up/Formularz_zamowienia_biletu_autokarowego_z%20bre_05_08_2014.pdf
Gdzie jeszcze mogę kupić bilet? 
Informacje na temat form, metod i sposobów zakupu biletu autokarowego innych niż poprzez serwis Autokary24.pl można znaleźć w ogólnie dostępnych źródłach.
Jak wygląda kupno w przypadku zamówienia telefonicznego? 
Aby złożyć zamówienie telefoniczne należy połączyć się z Infolinią pod numerem: +48 (22) 624 24 24 (numer stacjonarny w Polsce). Podczas połączenia Konsultantowi należy podać następujące dane: miejscowość wyjazdowa, miejscowość docelowa, termin przejazdu, dane kontaktowe i personalia pasażera. Po tym, jak zamówienie zostanie przyjęte, wysłana zostanie wiadomość na adres e-mail podany w rozmowie, która zawierać będzie takie informacje, jak miejsce odjazdu i przyjazdu autokaru, wraz z godziną i dokładną datą, oraz dane do wykonania płatności za bilet – kwota, tytuł płatności, i numer rachunku bankowego. Płatność może zostać zrealizowana np. na poczcie, w banku lub przelewam automatycznym.
Po realizacji płatności i wysłaniu potwierdzenia na adres e-mail: info@autokary24.pl lub na faks: +48 (22) 624 24 25, zostanie wysłany zwrotny e-mail zawierający bilet, który należy wydrukować i udać się z nim do autokaru.
Czy istnieje możliwość zamówienia biletu przez mail, komunikator internetowy, czy też faks? 
Tak – istnieje taka możliwość. Proszę wypełnić formularz, który można pobrać pod adresem: http://www.autokary24.pl/up/Formularz_zamowienia_biletu_autokarowego_z%20bre_05_08_2014.pdf i wysłać go na adres e-mail: info@autokary24.pl lub nr faksu: +48 (22) 624 24 25.
Czym jest GID biletu? 
GID biletu, jest to numer odrębny dla każdego biletu zakupionego w systemie Voyager, służący do jego identyfikacji.
Godzina odjazdu dotyczy czasu polskiego, czy też lokalnego? 
Godzina odjazdu i/lub przyjazdu autokaru ujęta w rozkładzie jazdy zawsze dotyczy czasu lokalnego danego kraju.
Jak należy kupić bilet, gdy nie istnieje możliwość realizacji transakcji poprzez aplikację www? 
Zakup odbywa się poprzez kontakt z Infolinią: +48 (22) 6 24 24 24 (numer stacjonarny w Polsce). Po tym, jak zamówienie zostanie przyjęte przez konsultanta, zostanie przesłany mail, faks, lub sms zawierający dane przejazdu i informacje o sposobie i terminie płatności.
Jeśli na stronie widoczny jest przejazd, to znaczy, że można kupić bilet autokarowy? 
Jeśli po wprowadzeniu parametrów przejazdu wyświetlane jest konkretne połączenie, to znaczy, że można kupić bilet – jest w tym momencie dostępny. Czerwony krzyżyk na wysokości danego połączenia oznacza, że przejazd jest realizowany, ale nie ma już wolnych miejsc w sprzedaży internetowej.
Czy istnieje możliwość rezerwacji i opłacenia biletu w późniejszym terminie? 
Kupując bilet autokarowy na stronie internetowej www.autokary24.pl trzeba dokonać płatności online w czasie trwania sesji, podczas której prezentowana jest konkretna propozycja przejazdu. Zatem złożenie rezerwacji jest tożsame z wykonaniem płatności za bilet autokarowy w wyznaczonym terminie. W przypadku zakupu biletu z większym wyprzedzeniem – minimum 7 dni przed planowanym wyjazdem, istnieje możliwość płatności za pomocą przelewu ręcznego. Termin płatności za bilet jest wtedy ustalany indywidualnie i może być dłuższy niż czas trwania sesji, podczas której kupowany jest bilet autokarowy.
Jak można sprawdzić wolne miejsca na przejazd? 
Jeśli tylko połączenie się wyświetla na naszej stronie internetowej, oznacza to, że są wolne miejsca i można w danym momencie dokonać zakupu biletu za pośrednictwem naszego Serwisu.
Czy jest dostępna opcja rezerwacji na stronie i płatności u kierowcy? 
Niestety, nie ma możliwości złożenia rezerwacji ani telefonicznej, ani online z opcją płatności u kierowcy.
Autokary24.pl jest serwisem zajmującym się sprzedażą biletów autokarowych online lub offline, w związku z czym nie pośredniczy w transakcjach płatności za bilety w autokarze.
Czy bilet może być kupiony w autokarze u kierowcy? 
Serwis Autokary24 nie prowadzi tego typu sprzedaży. Bilet musi być wcześniej opłacony przelewem internetowym, na poczcie, w banku lub w punkcie VIA – Moje Rachunki. Ponadto należy mieć na uwadze, że jeśli bilet nie został wcześniej zakupiony, autokar nie ma obowiązku zatrzymywania się na uwzględnionym w rozkładzie przystanku.
Jaki jest kurs rozliczania transakcji w przypadku płatności za pomocą karty kredytowej w walucie obcej? 
Jeśli cena biletu autokarowego jest określona w takiej samej walucie jak ta, w której prowadzony jest rachunek karty kredytowej, którą wykonywana jest płatność, to rachunek tej karty powinien być obciążony dokładnie taką sumą pieniężną w walucie zgodnej z tą, która jest widoczna na stronie internetowej w momencie zakupu.

Jeśli waluty są inne, to nastąpi przeliczenie wg standardów i norm organizacji płatniczej obsługującej Państwa kartę (Maestro, MasterCard, PolCard lub Visa) w walucie określonej przez te organizacje jako właściwą do rozliczania tego typy transakcji z uwzględnieniem ewentualnych kosztów banku wystawiającego Państwa kartę.

O szczegóły prosimy pytać bank, który wydał kartę.
Czy autokar zatrzymuje się na każdym przystanku uwzględnionym w rozkładzie jazdy? 
Autokar może nie wjechać do miasta, mimo informacji umieszczonej na rozkładzie jazdy, jeśli na to połączenie nie został zakupiony ani jeden bilet. Sytuacja ta odnosi się w szczególności do tras przebiegających przez średniej wielkości miasta oraz mniejsze miejscowości.
Jeśli bilet dotyczący konkretnej trasy został zakupiony Online na stronie internetowej Autokary24.pl, albo Offline, czyli telefonicznie pod numerem Infolinii: +48 (22) 624 24 24 (numer stacjonarny w Polsce), to obsługa autokaru otrzymuje informację przed odjazdem lub już podczas podróży, że należy bezwzględnie wjechać do tej miejscowości, ponieważ na liście przejazdowej znajduje się co najmniej jeden pasażer ruszający w podróż z tego miejsca.
Jak dokonuje się przelewu automatycznego? 
Po wybraniu interesującego nas połączenia, uzupełnieniu formularza danych osobowych pasażera i zapoznaniu się z warunkami przewozu, należy przejść do płatności za bilet autokarowy. W tym celu w zakładce z płatnościami należy wybrać ikonę swojego banku. Po wybraniu odpowiedniej, otworzy się nowa strona i zostaniemy przekierowani na stronę banku.

Po zatwierdzeniu przelewu, nastąpi powrót na stronę Autokary24.pl i ukaże się informacja „Płatność zrealizowana pomyślnie”, oznacza to, że bilet został zakupiony i wysłany na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.
Jak można zapłacić kartą? 
Po wybraniu właściwego przejazdu i po wprowadzeniu wymaganych danych osobowych pasażera do formularza, ukaże się odsłona płatności za bilet. Należy wybrać rodzaj posiadanej karty: Maestro, MasterCard, PolCard lub Visa. Po tym, jak dokona się wyboru rodzaju karty, domyślnymi danymi właściciela karty będą dane pierwszego pasażera – można to zmienić jeśli zachodzi taka potrzeba.

Następnym krokiem jest wpisanie szesnastocyfrowego numeru karty, który można odnaleźć na samej karcie lub – w przypadku wirtualnych kart, na wydruku z banku. Kolejna czynność, to wpisanie daty ważności karty w konfiguracji: miesiąc, rok oraz wpisanie kodu CID - w przypadku kart American Express - cztery cyfry ponad numerem karty lub kodu CVV2 - dotyczy kart Visa Int. oraz CVC2 - MasterCard Int. Kody CVV2 oraz CVC2, to trzy ostatnie cyfry znajdujące w prawo od paska z podpisem, który znajduje się na rewersie karty.

Jeśli chodzi o karty wirtualne, to kod CVV2/CVC2 podawany jest na wydruku bankowym – ma to stanowić dodatkowe zabezpieczenie transakcji, które dokonywane są bez fizycznej obecności karty - transakcje telefoniczne, internetowe lub zamówienia pocztowe.
Jak można zapłacić za pomocą przelewu ręcznego? 
Po tym, jak wybierze się właściwy przejazd i wprowadzi dane pasażera, ukaże się odsłona płatności za bilet. Jeżeli wybierze się przelew ręczny, to pojawią się: numer rachunku bankowego, nazwa odbiorcy, tytuł transakcji i kwota. Pozostaje już tylko dokonać wpłaty konkretnej kwoty za pomocą przelewu bankowego lub blankietu wpłaty w nieprzekraczalnym terminie określonym podczas wyboru formy płatności.

WAŻNE!

Płatność przelewem podczas kupowania biletów autokarowych w trybie online jest możliwa, jeśli czas do wyjazdu jest nie mniejszy niż 7 dni. W wyjątkowych sytuacjach może być krótszy, jeśli taką możliwość uwzględnił przewoźnik w swoich warunkach dystrybucji biletów albo jeśli taką ewentualność uzgodniono pod numerem Infolinii: +48 (22) 624 24 24 (numer stacjonarny w Polsce).
Kiedy dokonuje się płatności w banku lub na poczcie? 
Wpłaty w w banku lub na poczcie dokonuje się wtedy, kiedy wybrano przelew ręczny za bilet autokarowy podczas transakcji online i jeśli czas do przejazdu jest nie mniejszy niż 7 dni - więcej o tym tutaj albo jeśli zamówienie jest realizowane w trybie offline pod numerem Infolinii.

Dokonując płatności należy wypełnić blankiet wpłaty poprzez wpisanie nazwy odbiorcy, numeru jego rachunku wraz z dokładną kwotą oraz tytułem płatności. Po dokonaniu wpłaty, którą należy wykonać w określonym czasie, należy przesłać potwierdzenie na adres e-mail: info@autokary24.pl lub na faks: +48 (22) 624 24 25.

Po otrzymaniu przez Serwis Autokary24.pl poprawnego i czytelnego potwierdzenia wpłaty następuje przesłanie na e-mail podany przez podczas składania zamówienia biletu w wersji do wydrukowania.
Kiedy można wykonać wpłatę za bilet autokarowy w sklepie? 
Płatność w sklepie wykonujemy jeśli wybrano taką opcję podczas rezerwacji telefonicznej, faksem bądź mailem. Wówczas, na numer komórkowy zamawiającego oraz na jego e-mail zostaje przesłana wiadomość zawierająca dane dotyczące przejazdu, cenę biletu, lokalizację przykładowego punku opłat Moje Rachunki oraz unikalny 9-cyfrowy kod, który należy podać kasjerowi w punkcie opłat.
Jak wcześnie należy kupić bilet, aby mieć pewność, że będzie on jeszcze dostępny? 
Bilet należy zakupić odpowiednio wcześniej, tj. w momencie gdy mamy pewność co do terminu wyjazdu.
Kiedy przesłany zostanie link do biletu i potwierdzenie zakupu? 
Jest to zależne od sposobu zakupu i rodzaju płatności:

-Jeżeli zakup odbywa się na naszej stronie www.autokary24.pl za pomocą przelewu automatycznego lub karty kredytowej, to potwierdzenie zostanie wysłane na podany adres e-mail w czasie do 15 minut po zakończeniu płatności.

-Jeśli wybranym rodzajem płatności jest przelew ręczny, to bilet do wydrukowania oraz potwierdzenie wysłane zostaną po zaksięgowaniu odpowiednich środków na rachunku odbiorcy.

-Jeżeli natomiast płatność wykonywana jest na poczcie, w banku lub sklepie, bilet przesłany zostanie na odpowiedni adres e-mail zaraz po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na nasz adres e-mail: info@autokary24.pl lub faks: +48 (22) 624 24 25.
Jaki jest przebieg transakcji w czasie kupowania biletu na stronie www.autokary24.pl? 
Na stronie internetowej Autokary24.pl złożyć zamówienie można na dwa sposoby: online i offline.

Online - czyli samodzielne wyszukiwanie oferty przez Internet w oparciu o wyszukiwarkę biletów autokarowych. Należy wybrać miasto wyjazdowe i docelowe oraz datę przejazdu lub ewentualnie powrotu. System zaproponuje klika propozycji. Spośród nich można wybrać to o najkrótszym czasie podroży albo najtańsze. Można również w oparciu o doświadczenia własne albo kierując się opiniami innych pasażerów wybrać najbardziej korzystną propozycję biorąc pod uwagę ilość pozytywnych ocen. Po wybraniu właściwego kursu wprowadzamy dane osobowe pasażerów i realizujemy płatność.

Inny sposób, to zamówienie Offline. Wystarczy zadzwonić pod numer Infolinii: +48 (22) 624 24 24 (numer stacjonarny w Polsce) i podczas rozmowy z konsultantem ustalić szczegóły oraz złożyć zamówienie. Więcej o tym tutaj.
Co, jeżeli środki z rachunku zostały już pobrane, a w dalszym ciągu nie ma biletu na skrzynce pocztowej? 
W tej sytuacji prosimy o pilne przesłanie bankowego potwierdzenia realizacji transakcji na adres e-mail : info@autokary24.pl
W jakich miejscach można zapłacić? 
Można dokonać płatności w każdym z punktów, który przyjmuje wpłaty i wydaje potwierdzenia (bank, poczta, czy punkt kasowy). Ponadto jeśli zamówienie zostało złożone po numerem Infolinii i przekazano informację o wyborze płatności gotówką w punkcie Via Moje Rachunki, to płatność może zostać zrealizowana w dowolnym punkcie,  wykaz placówek można znaleźć tutaj: www.autokary24.pl/punkty/.
Jeśli wybrany został bilet z opóźnioną opcją płatności, jak szybko trzeba go opłacić? 
Zazwyczaj czas na opłatę to 5 dni począwszy od daty przyjęcia zamówienia.
Czy istnieje możliwość kupna biletu dla kogoś innego? 
Oczywiście, jest taka możliwość. W czasie składania zamówienia trzeba podać dane podróżnego: imię oraz nazwisko, data urodzenia i dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu).
Jakie potwierdzenie wpłaty jest właściwe? 
Potwierdzenie wpłaty, aby mogło być uznane za prawidłowe musi spełniać następujące kryteria:

-Dokument w formacie .pdf pobrany z internetowego konta bankowego poświadczający status wykonany - niedopuszczalny jest status np.: "Szczegóły przelewu zleconego do realizacji", - takie potwierdzenie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@autokary24.pl lub faksem: +48 (22) 624 24 25.

-Potwierdzenie wpłaty z czytelnymi danymi (numer rachunku bankowego odbiorcy, kwota i tytuł wpłaty) i widocznym stemplem placówki – poczty, banku lub punktu kasowego, w którym dokonano wpłaty. Dokument ten powinien być zeskanowany i przesłany pocztą elektroniczną albo faksem.

Istnieje również możliwość nadania wiadomości MMS, jednak taka czynność musi być wcześniej uzgodniona z Infolinią: +48 (22) 624 24 24 (numer stacjonarny w Polsce). Taka wiadomość powinna być wysłana na e-mail: info@autokary24.pl lub na numer telefonu: +48 792 424 424. MMS również powinien spełniać wymagania czytelności.
W jaki sposób można potwierdzić wykonanie płatności za bilet autokarowy? 
Aby potwierdzić wpłatę za bilet autokarowy, należy wysłać na nr faksu: +48 (22) 624 24 25 lub na e-mail: info@autokary24.pl potwierdzenie wpłaty z widoczną pieczęcią (stemplem) placówki przyjmującej wpłatę lub wysłać potwierdzenie zrealizowanej transakcji pobrane z internetowego konta bankowego nie wymagające podpisu, ani pieczątki banku.
Jaka jest cena biletu w autokarze? 
Nie mamy informacji na temat cen biletów w autokarze.
Czy konieczne jest wydrukowanie biletu? 
Tak, bilet jest dokumentem przewozowym uprawniającym do przejazdu na określonej trasie. W razie problemów z wydrukowaniem biletu autokarowego prosimy o skontaktowanie się z naszą Infolinią: +48 (22) 624 24 24.
Co, jeżeli nie ma żadnej możliwości, aby wydrukować bilet? 
Niektórzy z przewoźników zezwalają na podróż bez wydrukowanego biletu, natomiast w każdym przypadku musi być to wcześniej skonsultowane pod numerem naszej Infolinii +48 (22) 624 24 24.
Jak należy odebrać bilet? 
Jeśli wybrano opcję płatności kartą bądź przelewem automatycznym, to istnieje możliwość wydrukowania biletu bezpośrednio z podanego linku przesłanego na podany e-mail. Bilet wydrukować można w każdym momencie, w dowolnym miejscu z dostępem do drukarki – domu, biurze czy kafejce internetowej. W przypadku płacenia za bilet przelewem ręcznym, czas oczekiwania na jego wysłanie może wahać się od kilkunastu minut do nawet kilku godzin.

WAŻNE!

Jeśli planowany jest przejazd bez wydrukowania biletu, należy to bezzwłocznie zgłosić przewoźnikowi. Podejście do takiej sytuacji różni się wśród przewoźników, w związku z czym zalecane jest skonsultowanie się wcześniej w tej kwestii z Infolinią pod numerem: +48 (22) 624 24 24 (numer stacjonarny w Polsce).
Miasto powrotu inne niż pierwotne miasto wyjazdu. Czy istnieje taka możliwość? 
Oczywiście, jest taka możliwość. Spełniony musi jednak zostać warunek aby ten sam przewoźnik obsługiwał oba połączenia.
Nie można wybrać danej daty powrotu. Dlaczego? 
Prawdopodobnie połączenia na wyjazd i powrót realizowane są poprzez inne firmy przewozowe. Obowiązuje zasada, że w przypadku biletów dwustronnych przejazdy muszą być realizowane przez tego samego przewoźnika.
Czy można kupić bilet dużo wcześniej, np. miesiąc przed wyjazdem? 
Tak, można dokonać zakupu biletu dużo wcześniej. Należy jednak pamiętać, że przewoźnicy mogą aktualizować ofertę nawet tuż przed wyjazdem poprzez wprowadzenie nowych połączeń lub zmianę cen.
Czy można tylko zarezerwować bilet? 
Rezerwacja biletu autokarowego jest jednoznaczna z zakupem. W związku z czym nie ma możliwości dokonania rezerwacji bez uiszczenia opłaty za przejazd.
Czy możliwe jest dokonywanie zmian na bilecie? 
Tak, jest to możliwe.
Jeżeli bilet został zakupiony na stronie www.Autokary24.pl, w celu dokonania zmian na bilecie należy użyć formularza znajdującego się tutaj: www.autokary24.pl/zmiany-na-bilecie/. Pod tym adresem można dokonać zmiany daty powrotu lub wyjazdu, zmian miast – zarówno wyjazdowego i przyjazdowego. Takich zmian można dokonać minimum 24 godziny przed wyjazdem z Polski i minimum 48 godzin przed wyjazdem z zagranicy.
Jeżeli bilet został zakupiony poprzez złożenie zamówienia telefonicznego, w celu dokonania zmian należy wysłać wiadomość mailową na adres: info@autokary24.pl podając numer biletu oraz informację odnośnie zmiany jaka ma zostać uwzględniona na bilecie. Dyspozycja wykonania zmian musi być wysłana z adresu mailowego, który był powiązany z zamówieniem. Zmian można dokonać minimum 24 godziny przed wyjazdem z Polski i minimum 48 godzin przed wyjazdem z zagranicy. Należy pamiętać, że niektórzy przewoźnicy pobierają opłaty za dokonywanie zmian na biletach. Jest to określone w warunkach przewozu każdego z przewoźników.

W przypadku nagłych sytuacji losowych, które uniemożliwiają odbycie podróży w planowanym terminie proszę kontaktować się z Infolinią : +48 (22) 624 24 24. Spróbujemy znaleźć wyjście z tej niekomfortowej sytuacji.
Czy można dokonać zwrotu biletu autokarowego? 
Owszem, jest taka możliwość – zwrotu można dokonać za pomocą formularza: www.autokary24.pl/zwrot-biletu/. Należy jednak pamiętać o tym, że warunki zwrotu biletu są indywidualnie ustalane przez każdego przewoźnika i zawsze określone są w Warunkach przewozu, z którymi należy się zapoznać przed zakupem. Wysokość potrąceń za zwrot biletu, zależy od przewoźnika i od czasu, który pozostał do wyjazdu. Należy pamiętać, że bilet, który został kupiony w cenie promocyjnej nie podlega zwrotowi!
Do kiedy można zwrócić bilet autokarowy? 
Bilet można zwrócić do 24 godzin przed wyjazdem z Polski i do 48 godzin przed wyjazdem z zagranicy. Zależnie od ustaleń konkretnych przewoźników, potrącenie może wahać się od 10% do 90% ceny – szczegóły tej okoliczności opisane są w warunkach przewozu danego przewoźnika, z którymi pasażer ma obowiązek się zapoznać. Zdarza się, że bilet można zwrócić w dniu wyjazdu, wtedy potrącenia wynoszą od 95% do 100% ceny biletu.

WAŻNE!

Bilet, który został kupiony w cenie promocyjnej nie podlega zwrotowi!
Czy jest możliwość wystawienia faktury VAT na konkretny bilet? 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. rozdz. 3, §17,pkt.1 - „za fakturę uznaje się również: bilety jednorazowe uprawniające do przejazdu na odległość nie mniejszą niż 50 km, wydawane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: (…) taborem samochodowym (…).”

Biorąc pod uwagę powyższe, zakupiony bilet jest dokumentem, który spełnia wszelkie wymogi stawiane dokumentowi księgowemu.
Bilet OPEN - co to jest? 
Ten rodzaj biletu występuje wtedy, kiedy w przejeździe tam i z powrotem określona jest tylko data wyjazdu, a nie określono daty powrotu. Termin powrotu można określić samodzielnie tutaj: www.autokary24.pl/zmiany-na-bilecie/ - jeśli bilet kupowany był samodzielnie na  stronie www lub datę powrotu można ustalić u konsultanta pod numerem Infolinii: +48 (22) 624 24 24, jeśli bilet był zamawiany telefonicznie bądź za pomocą formularza: http://www.autokary24.pl/up/Formularz_zamowienia_biletu_autokarowego_z%20bre_05_08_2014.pdf
Z jakim wyprzedzeniem należy zamykać bilet OPEN? 
Zamykanie biletów typu OPEN, zawsze określone jest w warunkach przewozu konkretnego przewoźnika. Bilet należy zamknąć na 7 dni przed planowaną datą powrotu.
Jak wygląda zamykanie biletu OPEN? 
Istnieją dwa sposoby zamknięcia biletu. Bilet można zamknąć pod adresem www.autokary24.pl/zmiany-na-bilecie/. Tego sposobu używa się, gdy bilet był kupiony samodzielnie na stronie www.
Drugim sposobem jest kontakt z naszą Infolinią pod numerem: +48 22 6 24 24 24 - numer stacjonarny w Polsce. Telefon taki wykonuje się w przypadku, kiedy bilet zakupiono poprzez tę Infolinię. Zamknięcie biletu może być objęte dodatkowymi opłatami określonymi przez przewoźników w warunkach przewozu.

Ponadto należy zapoznać się z warunkami przewozu określonymi przez przewoźnika i postępować zgodnie z tam ujętym zapisami.
Jak dokonać zamknięcia biletu OPEN na stronie www? 
W celu ustalenia daty powrotu należy użyć naszej aplikacji znajdującej się pod adresem: www.autokary24.pl/zmiany-na-bilecie/. Wymagane jest wprowadzenie numeru GID biletu, daty sprzedaży biletu oraz nazwiska pasażera w przypadku biletu zakupionego w systemie Voyager, bądź wprowadzenie numeru transakcji i numeru PIN, jeżeli bilet kupiony został w systemie Euroticket. Następnie należy wybrać typ operacji, w tym przypadku: „Zamknięcie biletu typu OPEN”. Następnie zostaniemy przeniesieni do strony pozwalającej na ustalenie daty przejazdu. Zależnie od przewoźnika, część operacji na bilecie może być obłożona dodatkowymi kosztami bądź po prostu niemożliwa. Po tym, jak dokonamy zmiany, należy wydrukować potwierdzenie i wraz z biletem wziąć je do autokaru. Niezależnie od powyższego należy zapoznać się z warunkami przewozu określonymi przez przewoźnika i postępować zgodnie z zapisami tam ujętymi.
Jak rozdzielane są miejsca pomiędzy pasażerów z normalnymi biletami a tymi z biletami OPEN? 
Rodzaj biletu w tym przypadku nie ma znaczenia. Istnieje jedna pula miejsc dla obu rodzajów biletów.
Jakie są zasady podróżowania z dzieckiem? 
W standardowym przypadku tj. wtedy, kiedy rodzic/opiekun prawny nie posiada ograniczeń prawnych względem swojego dziecka, nie musi się legitymować ani okazywać zgody drugiego rodzica. Niemniej jednak, w niektórych krajach odpowiednie służby mogą wymagać takich pełnomocnictw. Zalecamy skontaktowanie się z placówką dyplomatyczną w celu uzyskania informacji w tym zakresie.
Dodatkowo należy pamiętać, że:
- dzieci również muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające na przekroczenie granicy,
- dzieci do lat 12 i wzroście do 150 cm mogą podróżować tylko w odpowiednim foteliku, dostosowanym do wagi oraz wzrostu.
Czy istnieje możliwość, aby osoba niepełnoletnia sama podróżowała autokarem? 
Zależy to od kilku czynników, spośród których wszystkie razem i każdy z osobna muszą być spełnione:

-Przewoźnik zezwala na samodzielny przejazd dziecka i jest to ujęte w jego warunkach przewozu,

-Obsługa autokaru otrzymała osobiście dostarczone i podpisane w jej obecności upoważnienie (oświadczenie) rodzica, prawnego opiekuna, które powinno być przetłumaczone. Powyższe oświadczenie powinno zawierać: nazwisko i imię dziecka, nazwisko lub nazwiska rodziców (opiekunów prawnych), imię i nazwisko oraz numer paszportu jak i numer telefonu i adres osoby odbierającej dziecko na miejscu. Powinna być również zawarta informacja dotycząca powodu podróży dziecka oraz terminu wyjazdu i powrotu. Do ww. oświadczania powinny być również dołączone kserokopie paszportów wszystkich opiekunów prawnych,

-Małoletni posiada odpowiednie dokumenty uprawniające na przekroczenie granicy oraz jest poinformowany o zakazie opuszczania autokaru samodzielnie.

Oprócz tego, warto pamiętać, że dzieci do lat 12 i wzroście do 150 cm mogą podróżować tylko w odpowiednim foteliku, dostosowanym do wagi oraz wzrostu, a także muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej.
Czy wymagany jest odpowiedni fotelik dla małego dziecka? 
Owszem, zgodnie z przepisami, dziecko poniżej wzrostu 150 cm i wieku do 12 lat, podróżować powinno w odpowiednim foteliku, dostosowanym do wagi oraz wzrostu. Obowiązek zapewnienia takiego siedziska ciąży na rodzicach lub opiekunach prawnych. Dziecko musi odbyć całą podróż w foteliku.
Jakie zniżki są dostępne? 
Zniżki ustalane są indywidualnie przez każdego z przewoźników. Najczęściej dotyczą one wieku (np. młodzież do 26 lat, emeryci i renciści powyżej 55 roku życia, seniorzy powyżej 60 lat czy dzieci do lat 12). Czasem występują również zniżki dla młodzieży uczącej się, stałych klientów czy też posiadaczy kart Euro26. Szczegóły dotyczące przysługujących zniżek zawsze można znaleźć w warunkach przewozu danego przewoźnika.
Jaka jest zniżka dla studentów? 
Najczęściej wynosi ona 10% lecz należy pamiętać, że ustalana jest indywidualnie przez przewoźników
Jak duża jest zniżka dla emerytów czy rencistów? 
Najczęściej wynosi ona 10% lecz jest to indywidualnie ustalane przez każdego przewoźnika.
Jak można sprawdzić cenę biletu z uwzględnieniem konkretnej zniżki? 
Po wybraniu konkretnego połączenia należy przejść do formularza danych osobowych pasażera i następnie należy wybrać odpowiednią zniżkę z rozwijanej listy, a cena automatycznie zostanie zaktualizowana.
Jakie są dokumenty pozwalające skorzystać z danej zniżki? 
Wymagane dokumenty zależą od rodzaju zniżki – w przypadku grupy wiekowej, będzie to dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający wiek pasażera, np. paszport. Jeśli natomiast zniżka przysługuje ze względu na przynależność do grupy rencistów, emerytów, studentów, młodzieży uczącej się czy stałych klientów, to wymagana będzie odpowiednia legitymacja (emeryta, rencisty, studenta, szkolna) lub odpowiednio – Karta Stałego Klienta.
Co trzeba wpisać w okienku „podstawa do zniżki” w trakcie zakupu biletu w trybie online? 
W przypadku zniżek wiekowych, jako podstawę należy wpisać datę urodzenia w formacie RRRR-MM-DD. W innych sytuacjach należy wpisać albo nr legitymacji emeryta bądź studenta, albo numer legitymacji lub numer Karty Stałego Klienta (KSK).

WAŻNE! Nieuprawnione skorzystanie ze zniżki albo przejazd bez wymaganego dokumentu może skutkować dopłatą na miejscu, a w niektórych przypadkach nawet koniecznością zakupu w autokarze całego biletu!
Jakie są wymagane dokumenty do podróży poza polskie granice? 
Jeśli podróż odbywa się poprzez kraje należące do strefy Schengen, to wymagane są następujące dokumenty:

-Jeśli pasażer jest obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, to obowiązuje paszport lub dowód osobisty (ID)

-Jeśli natomiast pasażer ma obywatelstwo kraju spoza Unii Europejskiej, to zobowiązany jest posiadać paszport i ewentualnie wizę.

Kraje znajdujące się poza Schengen indywidualnie ustalają wymagane dokumenty, w związku z tym przed wyjazdem radzimy zapoznać się z następującymi informacjami pod adresem: http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/polska_w_schengen/.
Czy w cenie biletu wliczone jest jakieś ubezpieczenie? 
W cenę biletu jest już wliczone ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, które obowiązuje podczas podróży autokarem. Dotyczy ono zdarzeń losowych mających miejsce bezpośrednio w autokarze. Wydarzenia mające miejsce poza autokarem nie są objęte ubezpieczeniem.
Jak szybko trzeba przyjść na miejsce odjazdu? 
Pasażer powinien stawić się minimum 15 minut przed planowaną godziną odjazdu autokaru.
Ile bagażu można zabrać ze sobą w cenie biletu? 
Bagaż, który można zabrać ze sobą nie ponosząc dodatkowych kosztów reguluje indywidualnie każdy przewoźnik w warunkach przewozu. Zazwyczaj w cenie biletu można zabrać łącznie 30 kg bagażu – z czego 5 kg to bagaż podręczny, dający się zmieścić na półce dla bagażu lub pod siedzeniem, natomiast 25 kg to bagaż, który przewożony będzie pod pokładem – w luku bagażowym. Niektóre trasy objęte są innymi regułami w tym zakresie. Warto zatem przed wyjazdem zapoznać się z informacją na ten temat w warunkach przewozu lub rozkładzie jazdy.
Czy istnieje możliwość, aby zabrać ze sobą więcej bagażu? 
Decyzja w tej kwestii należy do obsługi autokaru na miejscu wyjazdu. Dodatkowy bagaż może być zabrany, tylko wtedy, jeżeli pozwala na to miejsce w lukach bagażowych. Za dodatkowy bagaż jest przez obsługę autokaru pobierana opłata.
Czy można zabrać ze sobą zwierzę? 
Nie każdy z przewoźników, z którym współpracujemy zezwala na przewóz zwierząt. By uzyskać szczegółowe informacje w tym zakresie, zakup biletu należy poprzedzić przesłaniem zapytania mailowego na adres info@autokary24.pl. Zgodnie z wytycznymi zwierzę nie może przekraczać wagi 4 kg., musi posiadać aktualny paszport, kartę szczepień, odpowiedni mikrochip, zaświadczenie o konkretnych badaniach weterynaryjnych, które są wymagane przez służby weterynaryjne kraju docelowego i krajów tranzytowych. Wszystkie te informacje muszą być uwzględnione w wysłanej wiadomości. Dodatkowo należy uwzględnić trasę i termin przejazdu. Po skonsultowaniu sprawy z firmą przewozową odpowiemy mailowo o decyzji przewoźnika.
Ile kosztuje przewóz zwierzęcia? 
Opłata dodatkowa za przewóz zwierzęcia to na ogół połowa ceny biletu normalnego. W związku z brakiem możliwości łączenia zniżek, pasażer jest zobowiązany kupić bilet normalny. Jeśli jednak pasażer chciałby skorzystać z którejś ze zniżek mu przysługujących, to wtedy musi kupić dla pupila bilet w cenie normalnej.
Należy pamiętać, że przed zakupem biletu dla pupila, należy uzyskać pisemną zgodę przewoźnika na przejazd ze zwierzęciem.
Czy zwierzę powinno być jakoś specjalnie zabezpieczone? 
Zabezpieczenia, które są wymagane to:

-Odpowiednia klatka lub torba, w której umieszczone jest zwierzę, znajdująca się obok pasażera,

-Smycz oraz kaganiec

Należy również pamiętać o tym, że przewóz zwierząt nie może zakłócać spokoju podróży innym pasażerom i musi odbywać się zgodnie z zasadami przewoźnika.
Czy autobusy wyjeżdżają codziennie? 
To zależy od konkretnego połączenia i przewoźnika, który je obsługuje.
Dlaczego nie wyświetla się żadne połączenie? 
Może być kilka przyczyn:

-Dane połączenie nie istnieje i należy wybrać inne miasta,

-W danym dniu nie ma takiego kursu, lub bilety na dostępne kursy nie są już dostępne (zostały już wysprzedane),

-Wybrana data jest bardzo odległa i przewoźnicy nie umieścili jeszcze wszystkich ofert – zazwyczaj robią to na około półtorej miesiąca przed datą odjazdu.
Czy wszystkie odcinki biletu, tzn. A, B, C, D muszą zostać wydrukowane? 
Tak, wszystkie części biletu muszą być wydrukowane razem z rozkładem jazdy oraz warunkami przewozu.
Jak można przesłać komuś bilet? 
Można tego dokonać za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając link lub załącznik .pdf. Istnieją też inne możliwości – bilet przesłać można faksem, czy też z użyciem, któregoś z komunikatorów jak np. Skype. Jeśli do wyjazdu pozostało więcej czasu wydrukowany bilet może zostać przesłany pocztą. Jeśli wystąpią problemy związane z przekazaniem biletu pasażerowi, zalecamy kontakt z Infolinią pod numerem: +48 (22) 624 24 24 (numer stacjonarny w Polsce).
Ile kosztuje rozmowa na Infolinii? 
Jest to koszt adekwatny do stawki operatora, jak za połączenie z polskim numerem stacjonarny
Czy możliwe jest kupno biletu na przejazd pomiędzy miastami nie znajdującymi się Polsce? 
Istnieje taka możliwość, jednak oferta portalu Autokary24.pl jest głównie ukierunkowana na połączenia Polska – Europa.
Czy i jak można nadać przesyłkę w autokarze? 
Serwis Autokary24.pl nie udostępnia usługi „cargo”, w związku z czym jest to niemożliwe.
Czy zalecane jest kupienie biletu wcześniej przed wyjazdem? 
Owszem – im bliżej przejazdu, tym większe istnieje ryzyko, że miejsca na przejazd zostaną już wykupione.
Z jakim wyprzedzeniem należy zarezerwować bilet? 
Taką decyzję należałoby podjąć w momencie, kiedy będzie pewność co do przejazdu, by uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych ze zwrotem czy też zmianą na bilecie. Im wcześniej bilet zostanie zakupiony, tym  większa pewność, że nie będzie problemu z wolnym miejscem na przejazd.
Przejazd wcześniej był wyświetlany w wyszukiwaniu, a teraz go nie ma. Dlaczego? 
Prawdopodobnie bilety na konkretny przejazd zostały już w 100% sprzedane. System nie wyświetla przejazdów, na które nie ma już dostępnych biletów, albo na wysokości takiego przejazdu jest czerwony krzyżyk. Oznacza to, że przejazd jest realizowany zgodnie z planem, ale nie ma już wolnych miejsc.
Jaka jest możliwość kontaktu z obsługą autokaru? 
Niestety, ale nie udzielamy takich informacji. Nie mamy do tego odpowiednich uprawnień.
Czy jest różnica w cenie biletu na stronie i tego kupowanego przez telefon? 
Ceny są takie same w przypadku obu rodzajów zakupu biletu. Jedynym wyjątkiem są drobne rozbieżności spowodowane różnicami w kursach walut, jednak rozwiązywane są z korzyścią dla Klienta.
Czy można kupić bilet w kasie na dworcu lub w biurze podróży?  
Serwis Autokary24 nie współpracuje z biurami stacjonarnymi czy też kasami. Nie mamy zatem informacji jaką formę sprzedaży one prowadzą. Rezerwując bilet przez nasz Serwis istnieje szereg dogodnych możliwości dotyczących płatności za bilet, które pozwolą zaoszczędzić czas i dokonać zakupu bez wychodzenia z domu.
Czy istnieje jakieś biuro stacjonarne i gdzie ono się znajduje? 
Autokary24.pl to serwis internetowy, sprzedający bilety w trybie online, tj. za pomocą Internetu bądź telefonicznie. Nie posiadamy żadnego biura stacjonarnego.
Czy można opłacić bilet w innej walucie niż na stronie? Po jakim kursie odbędzie się przewalutowanie? 
Tak, jest to możliwe. W przypadku opłaty za pomocą karty kredytowej, przewalutowanie następuje automatycznie, w przypadku kupowania za pośrednictwem Infolinii, konsultant udziela informacji o cenie po przewalutowaniu. Odbywa się ono po kursie dnia, na którego wielkość serwis Autokary24.pl nie ma wpływu.
Czy możliwe jest kupienie miejsc koło siebie w autokarze? 
Miejsca przyznawane są na miejscu przez obsługę autokaru, w związku z czym nie możemy zapewnić, że miejsca będą koło siebie. Można jednak zawrzeć taką informację w uwagach podczas zakupu biletu lub przekazać taką informację w trakcie składania zamówienia telefonicznego pod numerem +48 (22) 624 24 24.
Czy są dostępne połączenia bez przesiadek? 
Zgodnie z warunkami przewozu wszystkich firm przewozowych, z którymi współpracujemy, na każdej trasie mogą pojawić się przesiadki. Szczegółowe informacje odnośnie przesiadek przewoźnicy udostępniają w dniu wyjazdu.
IBAN. Co to jest? 
IBAN to format numeru rachunku bankowego, który obecny jest w przypadku płatności transgranicznych – tzn. przy zleceniach przelewów do Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i wszystkich krajów UE. Należy pamiętać o tym, aby w przypadku wysyłania środków za granicę - lub z zagranicy na konta znajdujące się w kraju, korzystać z tego formatu.
Czym jest kod BIC, a czym SWIFT? Czym się różnią? 
BIC i SWIFT to 8 znakowy, stały i niezmienny kod używany do transakcji międzynarodowych, który pozwala na  identyfikację instytucji finansowej. W Polsce nazywamy go kodem SWIFT, natomiast nazwa używana za granicą to kod BIC.
Dlaczego w rozkładzie jazdy nie ma ciągłości przebiegu trasy? 
Rozkład jazdy może nie być spójny z rzeczywistym przebiegiem tras ponieważ, w niektórych przypadkach jest zbiorczym zestawieniem dotyczącym przejazdu do konkretnej miejscowości z poszczególnych kierunków. Dlatego godziny odjazdów mogą być rozpisane niechronologicznie, a miejscowości, przez które przebiega trasa mogą być umieszczone bez zachowania rzeczywistego przebiegu.
Jak duża jest ilość przystanków? Dlaczego nie można tego sprawdzić w rozkładzie jazdy? 
To, jak odbywać się będzie konkretny przejazd niekoniecznie musi być spójne z danym rozkładem jazdy, gdyż jest to zależne od ostatecznej drogi ustalonej przez przewoźnika. Czasami występują sytuacje, w których część miejscowości jest omijana i obierana jest krótsza trasa, ze względu na brak wsiadających w danej miejscowości. Pozwala to zaoszczędzić czas dzięki obraniu szybszej trasy. Dokładne informacje o ostatecznym kształcie trasy można uzyskać tuż przed odjazdem – u obsługi autokaru.
Czy istnieje możliwość opłacenia biletu w trybie online z rachunku, który przypisany jest do innego kraju i obcej waluty? 
Jeśli do rachunku bankowego utrzymywanego w innym kraju jest przypisana karta z możliwością dokonywania płatności online lub jeśli klient posiada kartę kredytową (Visa, MasterCard, Maestro lub PolCard), to istnieje możliwość dokonania płatności online. I chociaż cena za bilet autokarowy jest w PLN, to system automatycznie rozliczy transakcję po kursie dnia.
Jeśli natomiast nie ma takiej możliwości, należy skontaktować się z numerem Infolinii: +48 (22) 624 24 24, w celu złożenia zamówienia z opcją płatności z konta zagranicznego.
WAŻNE! W przypadku płatności z konta zagranicznego do wyjazdu musi być minimum 7 dni roboczych
Jak odbywa się udzielanie zniżki? 
Jeśli pasażer spełnia warunki stawiane w przypadku konkretnej zniżki, to prosimy o kontakt z konsultantem za pomocą Infolinii: +48 (22) 624 24 24 (numer stacjonarny w Polsce) – tam zostaną udzielone szczegółowe informacje na ten temat.
Jeśli na dany dzień i daną trasę jest kilku różnych przewoźników, którego wybrać? 
Najlepszym kryterium wyboru jest cena biletu oraz czas przejazdu. W przypadku wątpliwości dobrze jest zasięgnąć opinii Internautów czy znajomych. Można również sprawdzić opinie o firmach transportowych tutaj: www.autokary24.pl/przewoznicy/.
Który z przewoźników może zaoferować najlepszy komfort jazdy? 
Standard obsługi w autokarach poszczególnych przewoźników jest podobny i stoi na europejskim poziomie. Jeśli pojawiają się w tym zakresie jakieś rozbieżności, to dotyczyć one będą raczej obsługi konkretnego autokaru niż przewoźnika. W celu uzyskania szerszego obrazu na temat jakości usług świadczonych przez daną firmę przewozową, można zapoznać się z opiniami podróżnych, którzy mieli możliwość zamieszczenia na stronie www.autokary24.pl – w zakładce przewoźnicy – swoich opinii na temat komfortu jazdy.
W przypadku opłacania biletu autokarowego kartą, czy nazwisko pasażera i właściciela karty muszą być identyczne? 
Nie – co prawda system domyślnie ustanawia właścicielem karty pierwszego pasażera, jednak można wpisać inne dane w miejscu właściciela – nie musi być to pasażer.
Czy można gdzieś zgłosić zamiar przewożenia dodatkowego obciążenia, bagażu? 
Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że będzie istniała możliwość zabrania dodatkowego bagażu. Zgodnie z informacją zawartą w warunkach przewozu, o tym czy nadbagaż zostanie zabrany decyduje obsługa autokaru w dniu wyjazdu. Trzeba mieć również na uwadze, że jest on dodatkowo płatny.
Ile kosztuje dodatkowy bagaż? 
Nie jest to wartość stała i ustalana jest przez każdego przewoźnika z osobna. Waha się ona w okolicach około 1 euro za każdy dodatkowy kilogram. Szczegółowe informacje na ten temat załączone są w warunkach lub rozkładzie jazdy. Należy jednak pamiętać o tym, że decyzję o zabraniu dodatkowego bagażu podejmuje obsługa autokaru przed odjazdem.
Czy można opłacić ponadnormatywny bagaż przy kupnie biletu? 
Decyzję o zabraniu większej ilości bagażu podejmuje obsługa autokaru na miejscu, w związku z tym dodatkowy bagaż nie może zostać dokupiony w ramach kupowania biletu.
Czy istnieją określone parametry bagażu, który przewożony będzie w luku bagażowym? 
Wymiary i waga bagażu zawsze określone są w warunkach przewozu lub rozkładzie jazdy każdego przewoźnika. Zazwyczaj w cenie biletu zapewnia się przewóz bagażu do 30kg - z czego 5 kg to bagaż podręczny . Oprócz ograniczenia wagi bagażu umieszczanego w luku bagażowym określona jest też górna granica wymiarów. Ich suma nie powinna przekraczać 165 cm lub w niektórych przypadkach 190 cm.

Szczegóły dotyczące przewozu bagażu wliczonego w cenę biletu oraz dodatkowego określone są każdorazowo w warunkach przewozu lub rozkładzie jazdy przewoźnika.

Należy pamiętać o tym, że decyzja o przewozie jakiegokolwiek bagażu wykraczającego poza normę należy do obsługi autokaru.
Jaki standard, jaki komfort podróży oferują przewoźnicy? 
Standard autokarów kursujących na trasach międzynarodowych nie podlega konkretnym uregulowaniom prawnym. Jedynie wytyczne w zakresie stanu technicznego autokarów, ubezpieczenia zarówno NNW pasażerów, jak i OC Autokaru są ujednolicone prawnie.

Poziom komfortu w autokarach to karta przetargowa, za pomocą której przewoźnicy pragną zdobyć pasażerów. Zatem rywalizacja w tym zakresie jest dosyć mocna.

W autokarze może się znajdować toaleta chemiczna, kabina sypialna, barek, sprzęt audio-video, stoliki pokładowe, odchylane fotele, podwójne szyby, telefon czy WI-FI. Prawie wszystkie pojazdy są klimatyzowane.

Przewoźnicy na bieżąco unowocześniają swój tabor zachęcając potencjalnych klientów do skorzystania z ich usług. Ponadto wprowadzając szereg dodatkowych opcji, jak: zniżki dla pasażerów przejeżdżających w dzień swoich urodzin, okolicznościowe rabaty albo darmowe posiłki lub napoje bądź też po prostu oferując promocyjne ceny biletów, prześcigają się w kreatywności.
W jaki sposób można sprawdzić, o której godzinie przyjedzie autokar? 
Po tym, jak wprowadzona zostanie nazwa zarówno miasta wyjazdu, jak i miasta docelowego, wyświetlone zostaną proponowane połączenia, na które są dostępne wolne miejsca, następnie w celu sprawdzenia godziny wyjazdu, trzeba:

-naprowadzić kursor na kwadrat ze znakiem zapytania znajdujący się po lewej stronie od wyświetlonego połączenia,

-kliknąć na przycisk „rozkład”

-wybrać interesujące nas połączenie i użyć przycisku „dalej” - tam pokazane będą kolejne szczegóły dotyczące danej trasy oraz formularz osobowy.
Czy ceny za bilety autokarowe w kasie przewoźnika są inne niż na stronie Autokary24.pl? 
Ceny oferowane przez nasz serwis, są takie same jak bezpośrednio u przewoźnika – nie pobieramy dodatkowych opłat, natomiast nie mamy informacji, jaki jest koszt danego biletu w biurach czy też kasach.
Czy karta EURO26 uprawnia do zniżki? 
Tak, jeśli w szczegółach odnoszących się do konkretnego przejazdu lub w części dotyczącej uprawnień jest napisane, że zniżka dotyczy osób posiadających kartę EURO26, wtedy to jak najbardziej jej posiadacz może skorzystać z przysługujących mu uprawnień.
Jakie informacje można uzyskać telefonicznie? 
Pod numerem Infolinii: +48 (22) 624 24 24 (numer stacjonarny w Polsce) można uzyskać informacje o:

- dacie i godzinie odjazdu lub przyjazdu autokaru na określonej trasie,

- cenie biletu oraz o przysługujących zniżkach,

- lokalizacji przystanków jeśli takie informacje zawarł w rozkładzie jazdy przewoźnik realizujący przejazd.
Jakich informacji nie można uzyskać telefonicznie? 
Pod numerem Infolinii: +48 (22) 624 24 24 (numer stacjonarny w Polsce) nie można uzyskać informacji o:

- lokalizacji biur stacjonarnych zajmujących się sprzedażą biletów autokarowych,

- numerach telefonów do przewoźników, kierowców lub punktów sprzedaży biletów autokarowych,

- biletach kupionych na innych serwisach internetowych, u przewoźnika bądź w biurach stacjonarnych,

- ilości wolnych miejsc w autokarach oraz o ilości przesiadek, chyba że takie informacje są ujęte w rozkładach jazdy poszczególnych tras.

Nigdy też nie będą przekazywane osobom trzecim informacje o pasażerach, tj. dane personalne i kontaktowe.
Czy można złożyć rezerwację telefoniczną i zapłacić w autokarze? 
Niestety nie ma takiej możliwości. Serwis Autokary24.pl nie pośredniczy w transakcjach płatności za bilety u kierowców.
Jak można zapłacić za bilet autokarowy kupowany na Autokary24.pl? 
Istnieją następujące sposoby płatności:
On-line:
- płatność za pomocą przelewu automatycznego,
- płatność za pomocą karty,
- płatność poprzez przelew ręczny.

Osobiście (w przypadku zamówienia telefonicznego lub za pomocą formularza):
- wpłata w placówce Poczty Polskiej lub w okienku bankowym,
- wpłata w punktach Via Moje Rachunki,
- wpłata w punktach przyjmujących wpłaty gotówkowe.
Jaką kartą można płacić za bilety autokarowe? 
W serwisie Autokary24.pl płatności za bilet autokarowy można dokonać kartą kredytową lub kartą debetową z opcją płatności online.
Aby dowiedzieć się czy karta jest dopuszczona do płatności w Internecie należy skontaktować się z bankiem, który kartę wystawił.
Co to jest ID połączenia? 
ID połączenia, to unikalna grupa cyfr, która wyświetla się na stronie tuż nad okienkiem z wynikami wyszukania. Jeśli istnieje taka potrzeba należy podać ID połączenia konsultantowi podczas rozmowy telefonicznej albo można wskazać konkretne wyszukanie za pomocą komunikatora bądź mailowo, co znacznie przyśpiesza udzielenie odpowiedzi przez obsługę Autokary24.
Jak można wykonać zwrot biletu zamówionego za pośrednictwem Infolinii? 
Aby zlecić wykonanie zwrotu biletu zamówionego telefonicznie bądź za pomocą formularza lub komunikatora, należy na e-mail: info@autokary24.pl wysłać wiadomość zwierającą numer zwracanego biletu lub numer zamówienia, numer rachunku bankowego, na który ma być wykonany przelew oraz imię i nazwisko właściciela tego rachunku. Trzeba mieć jednak na uwadze, że może wiązać się to z potrąceniami co szczegółowo uwzględnione zostało w warunkach przewoźnika.

WAŻNE!

Dyspozycja wykonania zwrotu biletu musi być wysłana z adresu mailowego, który był powiązany z zamówieniem.

W przypadku nagłych sytuacji losowych, które uniemożliwiają odbycie podróży w planowanym terminie proszę kontaktować się z Infolinią : +48 (22) 624 24 24. Spróbujemy znaleźć wyjście z tej niekomfortowej sytuacji.
Z jakim wyprzedzeniem należy kupować lub zamawiać bilety autokarowe? 
Jeżeli znany już jest termin przejazdu, a bilety są dostępne, to nie należy zwlekać tylko trzeba kupować bilety albo online albo zamawiać je pod numerem Infolinii.

Jeśli informacja na stronie internetowej o danym przejeździe jest dostępna, to znaczy, że kurs na pewno się odbędzie i że są wolne miejsca.

W związku z tym, że sprzedaż jest ogólnodostępna nie tylko w Internecie, to w każdej chwili bilety na dany kurs mogą zostać sprzedane.
Dlaczego w czasie płatności online ikonka mego banku jest nieaktywna? 
Niektóre banki wprowadzają ograniczenia odnośnie możliwości realizowania płatności poza godzinami swojego urzędowania. W tym wypadku można złożyć zamówienie telefoniczne, pod numerem infolinii: +48 (22) 624 24 24, gdzie po pobraniu wszelkich niezbędnych danych istotnych dla zamówienia, konsultant wyśle dane do przelewu. Płatności za bilet będzie można dokonać po osobnym zalogowaniu się do swojego banku – tak jak np. przy dokonywaniu wszelkich opłat drogą internetową.
Czy przy zakupie biletu można wybrać sobie miejsce w autokarze? 
Nie, nie ma takiej możliwości. Obsługa w autokarze rozdziela miejsca tuż przed odjazdem.

Można podczas kupowania biletu w uwagach zawrzeć sugestię odnoszącą się do oczekiwanej lokalizacji miejsca w pojeździe. W miarę możliwości obsługa autokaru może ewentualnie przychylić się do prośby pasażera, ale wcale nie jest zobowiązana do jej spełnienia.
Czy jest możliwość przekazania paczki?  
Serwis Autokary24.pl nie świadczy usług przekazywania paczek. W związku z tym nie ma takiej możliwości.  W trakcie podróży zmieniają się kierowcy, mogą pojawić się przesiadki, w związku z czym paczka może się zagubić. Ponadto kierowca dostaje listę pasażerów z poszczególnych miast i tylko w tych miastach są przystanki.
Czy ceny biletów mogą w późniejszym terminie zostać obniżone? 
Cena biletu autokarowego w dużej mierze zależy od cen paliw. Na ogół ceny biletów autokarowych w sezonie letnim oraz w okresach przedświątecznych rosną.
Czy po zakupie biletu autokarowego, gdy cena ulegnie zmianie, trzeba wykonać dopłatę? 
Nie, jeśli bilet jest już zakupiony, to żadne zmiany cenowe go nie obejmują.
Czy kobiety w ciąży mogą podróżować autokarem? 
Decyzję w tej kwestii pozostawia się pasażerowi, który powinien mieć świadomość, iż podróż w autokarem, zwłaszcza wielogodzinna, może być uciążliwa dla kobiet spodziewających się dziecka.
Bardzo  istotną kwestią jest brak właściwej wentylacji oraz drgania odczuwalne podczas jazdy, które mogą pogorszyć samopoczucie i spowodować chorobę lokomocyjną, a także utrudniony dostęp do toalety.
Jednak jeśli jest pilna konieczność podróżowania autokarem i nie ma przeciwwskazań medycznych, to decyzja o podróży nie będzie w żaden sposób kwestionowana przez obsługę autokaru. Ważne jednak, by podczas składania zamówienia oraz w czasie wsiadania do autokaru zwrócić się do obsługi z prośbą o umożliwienie zajęcie miejsca w środkowej części pojazdu.
Czy autokar zatrzymuje się w miejscowości, jeśli zostało znalezione połączenie na trasie wiodącej przez tą miejscowość? 
Jeżeli po wpisaniu miasta, które jest początkiem podróży i po wprowadzeniu tego, którego jest końcem pojawi się połączenie w określonym terminie, to znaczy, że na pewno autokar danej firmy przewozowej ma w planie przystanek w jednej i w drugiej miejscowości.
Jednak autokar może nie wjechać do miasta, mimo informacji umieszczonej na rozkładzie jazdy, jeśli na to połączenie nie został zakupiony ani jeden bilet. Sytuacja ta odnosi się w szczególności do tras przebiegających przez średniej wielkości miasta oraz mniejsze miejscowości.
Zatem jeśli bilet dotyczący konkretnej trasy został zakupiony Online na stronie internetowej Autokary24.pl, albo Offline, czyli telefonicznie pod numerem Infolinii: +48 (22) 6 24 24 24 (numer stacjonarny w Polsce), to obsługa autokaru otrzymuje informację przed odjazdem lub już podczas podróży, że należy bezwzględnie wjechać do tej miejscowości ponieważ na liście przejazdowej znajduje się co najmniej jeden pasażer ruszający w podróż z tego miejsca.
Czy w autokarze można spożywać pokarmy i pić napoje? 
Ze względu na warunki bezpieczeństwa oraz z powodu ewentualnego dyskomfortu innych pasażerów i braku ich akceptacji na konsumpcję w ich obecności, spożywanie pokarmów nie jest wskazane.
W czasie jazdy organizowane są natomiast przystanki, podczas których można spokojnie skonsumować prowiant, przygotowany na podróż albo skorzystać z oferty punktów gastronomicznych znajdujących się w miejscach zatrzymań.
Spożywanie napojów alkoholowych czy to na postojach czy też w samym autokarze jest surowo zabronione.
Czy w czasie jazdy są organizowane dodatkowe postoje? 
Oczywiście, przerwy w podróży są organizowane doraźnie albo na wniosek pasażerów lub po prostu jeśli przewidziano taką ewentualność w planie podróży. Ważne jednak by uzgodnić z obsługą autokaru czas trwania przerwy w podróży; bezwzględnie trzeba domagać się informacji, o której godzinie kończy się postój.
Czy w autokarze jest udostępniona usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu? 
W niektórych autokarach tak, szczególnie w tych o podwyższonym standardzie sieć wifi jest dostępna. Jednak w związku z tym, że nie ma wymogu formalnego, który by obligował przewoźników do świadczenia usługi w tym zakresie w większości przypadków bezprzewodowy Internet w autokarze jest niedostępny.
Czy na wyposażeniu autokaru znajduje się apteczka? 
Tak, apteczka stanowi element obowiązkowego wyposażenia medycznego autokaru.
czy kierowca może odmówić przewozu pasażera? 
Tak, obsługa autokaru ma prawo odmówić przewozu pasażera mimo posiadania przez niego ważnego biletu, jeśli pasażer ten przekracza granice przyzwoitości i nie przestrzega zwyczajowych norm społecznych lub jeśli jest pod wpływem alkoholu.
Czy autokar czeka na pasażerów, którzy się spóźniają? 
Obowiązkiem kierowcy jest przemieszczanie się z punktu A do punktu B zgodnie z założeniami uwzględnionymi w rozkładzie jazdy. W związku z tym nie może czekać na osoby, które nie przybyły na czas. Trzeba pamiętać, że inni pasażerowie mogą mieć swoje plany, oczekiwania wobec przewoźnika. Zatem obsługa autokaru jest zobowiązana zrobić wszystko, co w jej mocy, aby przejazd odbywał się terminowo.
Gdzie można zdobyć podstawowe informacje dotyczace podróżowania po Europie? 
Ogólne informacje przydatne pasażerom w podroży można znaleźć tutaj: http://poradnik.poland.gov.pl/.
Czy można wybrać konkretne miejsce w autokarze? 
Zakup biletu za pośrednictwem Serwisu Autokary24 jest gwarancją miejsca siedzącego w autokarze, natomiast nie jest ono w żaden sposób oznakowane.
Czy w trakcie przesiadek ktoś mi pomoże z bagażem? 
Jest to zależne od obsługi autokaru lub uprzejmości innych podróżnych. Prawdopodobnie jeśli pasażer zwróci się z takową prośbą do obsługi autokaru, nie powinno być z tym problemu.
Ile alkoholu/papierosów itp. można przewieźć autokarem? 
Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać kontaktując się ze służbami celnymi.
Czy mogę uzyskać informację ile postojów będzie na trasie? 
Wszelkie informacje odnośnie trasy, przesiadek, czy też postojów przewoźnicy udostępniają zwykle dopiero w dniu wyjazdu.
Czy jest możliwość uzyskania numeru kontaktowego do kierowcy lub obsługi autokaru? 
Niestety, ale nie udzielamy takich informacji. Nie mamy do tego odpowiednich uprawnień. Jeśli pasażer musi skontaktować się z przewoźnikiem, numer do firmy przewozowej oferującej dane połączenie znajduje się zwykle na bilecie lub w dokumentach do niego załączonych – warunki przewozu lub rozkład jazdy - podczas zakupu biletu.
Po zakupie biletu dwustronnego przez stronę internetową, na maila przesłany został bilet jednostronny, dlaczego? 
Prawdopodobnie podczas zakupu biletu nie zmieniono parametrów wyszukiwania, przez co w dalszych krokach dotyczących zakupu biletu pojawiały się informacje odnośnie biletu jednostronnego i taki też bilet został przesłany na maila po dokonaniu płatności. Ważne by uważnie czytać komunikaty pojawiające się podczas dokonywania transakcji online, ponieważ krokiem poprzedzającym wybór płatności, jest końcowe podsumowanie wyborów w poprzednich etapach realizacji zamówienia.
W jaki sposób dokonać zakupu biletu dwustronnego przez stronę www? 
Najpierw trzeba dokonać wyboru miejscowości – początkowej i docelowej, ilość pasażerów, oznaczyć przejazd w dwie strony i następnie wybrać datę odjazdu oraz powrotu – w przypadku biletów typu OPEN tylko odjazdu. Wyszukiwarka przeszuka bazę danych i zaprezentuje najbardziej trafne połączenia. Należy pamiętać, że przejazd w obie strony musi być realizowany z tym samym przewoźnikiem.
Kiedy jest ostatni moment, by zakupić bilet? 
W teorii jest to sam dzień wyjazdu, jednak może być to ryzykowne rozwiązanie. W dniu wyjazdu istnieje duże prawdopodobieństwo, że ostatnie bilety na przejazd zostaną wykupione.
Czy jest możliwy zakup biletu Online jeśli cena podana jest w Euro, a płatność ma być w złotówkach? 
Tak, przy płatności Online nastąpi automatyczne przewalutowanie, a przeliczenie odbędzie się po kursie dnia – wg stawki konkretnego przewoźnika. Serwis Autokary24.pl nie ma wpływu na wysokość tej stawki.
Czy można dokonać płatności z konta zagranicznego? 
Taka opcja jest możliwa w przypadku zamówienia telefonicznego, natomiast do wyjazdu musi być minimum 7 dni roboczych. W tym wypadku należy mieć na uwadze, że bilet zostanie wystawiony po zaksięgowaniu środków na naszym koncie. Trzeba jednak pamiętać, że może nie być już wtedy wolnych miejsc, a ceny ulegają zmianom, podobnie jak kursy walut. W przypadku zmian konieczne będzie oczekiwanie na dopłatę i zaksięgowanie jej na naszym koncie lub zwrot całej kwoty na konto, z którego środki wpłynęły.
Jeśli tylko istnieje taka możliwość, to najlepszym rozwiązaniem jest płatność kartą kredytową lub zwrócenie się z prośbą o zakup, do osoby mającej dostęp do konta polskiego. Pozwoli to uniknąć ewentualnych komplikacji.
Kupując bilet Online można wybrać płatność w PLN lub EUR, a czasami w GBP. Po jakim kursie jest rozliczana transakcja i jak często aktualizowany jest kurs w systemie? 
Przy płatności online nastąpi automatyczne przewalutowanie, a przeliczenie odbędzie się po kursie dnia – wg stawki konkretnego przewoźnika. Serwis Autokary24.pl nie ma wpływu ani na wysokość tej stawki, ani na częstotliwość aktualizacji kursu.
Nie będę miał możliwości przesłania potwierdzenia, co w tym wypadku? 
Potwierdzenie wpłaty jest niezbędne do wygenerowania biletu. Możemy ewentualnie czekać na zaksięgowanie środków na naszym koncie, ale do tego czasu może okazać się, że nie będzie wolnych miejsc na przejazd lub cena ulegnie zmianie. Istnieje możliwość płatności w punkcie VIA – Moje Rachunki, wtedy nie będzie potrzeby przesyłania potwierdzenia - informację o płatności otrzymamy automatycznie.
Jeśli podczas rozmowy telefonicznej problem zostanie odpowiednio, przed złożeniem zamówienia zgłoszony konsultantowi, z pewnością przedstawi on dogodne rozwiązania, pozwalające na pomyślne zakończenie transakcji.
Mimo zakupu biletu przez Internet, na maila nie dotarło potwierdzenie. Co w tym wypadku? 
W tej sytuacji konieczne jest przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu na adres mailowy – info@autokary24.pl Sprawa zostanie skierowana do działu technicznego celem wygenerowania biletu.
Zapłaciłem już za bilet, ale nie potrafię przesłać potwierdzenia przelewu, co w tym przypadku? 
W przypadku problemu z wygenerowaniem potwierdzenia, należy skontaktować się z infolinią banku.  Jeśli mimo wszystko problem nadal będzie się pojawiał, zaczekamy na zaksięgowanie środków na naszym koncie. W przypadku zmiany cen czy też braku wolnych miejsc na przejazd, zaproponujemy alternatywne rozwiązanie lub zwrócimy środki na konto, z którego wpłynęły.
Podczas rozmowy telefonicznej przekazano informację, że połączenie jest dostępne, natomiast autokar nie pojawił się zgodnie z godziną uwzględnioną w rozkładzie jazdy. Dlaczego? 
Jeśli bilet nie został wcześniej zakupiony, kierowca autokaru ma prawo nie wjeżdżać na przystanek, jeśli na liście pasażerów nie ma nikogo z danej miejscowości. Natomiast gdy bilet został zakupiony przez Serwis Autokary24, należy kontaktować się pod numerem +48 (22) 624 24 24 lub na numer alarmowy przewoźnika zamieszczony bezpośrednio na bilecie czy też w dokumentach do niego dołączonych – tj. warunki przewozu, rozkład jazdy. Przekazane zostaną wtedy konkretne informacje odnośnie przyczyny ewentualnego opóźnienia oraz czasu w jakim autokar powinien pojawić się na miejscu oczekiwania.
Czy po przekroczeniu czasu płatności określonego w rezerwacji telefonicznej należy złożyć zamówienie ponownie? 
W przypadku zamówienia telefonicznego po upływie czasu rezerwacji - 2 godzin, należy ponowić kontakt przed dokonaniem płatności pod numerem Infolinii: +48 (22) 624 24 24, w celu potwierdzenia ceny biletu oraz informacji o wolnych miejscach na przejazd. Jeśli mimo przekroczenia czasu realizacja zamówienia nadal będzie możliwa, konsultant poinformuje o możliwości dokonania płatności w ponownie wyznaczonym terminie.
Dlaczego czas na dokonanie płatności określony w rezerwacji telefonicznej jest tak krótki? 
Płatności za bilet należy dokonać w ciągu 2 godzin, ponieważ w rezerwacji po przekroczeniu tego czasu, zmianie może ulec cena za przejazd lub może okazać się, iż na wybrane połączenie nie ma już wolnych miejsc.
W jaki sposób można dokonać zakupu biletu autokarowego? 
Istnieją trzy sposoby zakupu biletu autokarowego poprzez serwis Autokary24.pl.

-Kupno przez Internet – korzystając z opcji płatności online (płatność kartą kredytową lub przelewem bankowym) na stronie www.Autokary24.pl.

-Zamówienie telefoniczne – możliwe do dokonania pod numerem naszej Infolinii: +48 (22) 624 24 24 (numer stacjonarny w Polsce).

-Za pomocą faksu lub maila – wysyłając wypełniony formularz na nasz adres e-mail: info@autokary24.pl lub na nr faksu:+48 (22) 624 24 25. Formularz do pobrania pod tym adresem: http://www.autokary24.pl/up/Formularz_zamowienia_biletu_autokarowego_z%20bre_05_08_2014.pdf
Przy próbie dokonania płatności kartą, transakcja kończy się niepowodzeniem. Dlaczego? 
Należy upewnić się, czy można dokonywać płatności internetowych za pośrednictwem tej karty. Jeśli tak, a mimo wszystko nadal pojawia się problem, należy zweryfikować czy wszystkie dane dotyczące karty wpisywane przy próbie dokonania płatności są prawidłowe. W przypadku gdy problem nadal występuje, najlepiej skontaktować się z infolinią banku, by uzyskać więcej informacji na ten temat.
W przypadku płatności kartą, czy dane osoby dokonującej płatności i pasażera muszą być takie same? 
Nie – co prawda system domyślnie ustanawia właścicielem karty pierwszego pasażera, jednak można wpisać inne dane w miejscu właściciela – nie musi być to pasażer.
W jaki sposób dokonać płatności w punkcie VIA - Moje Rachunki? 
Płatność za bilet autokarowy można wykonać w punkcie Via Moje Rachunki jeśli podczas rozmowy z konsultantem pod numerem Infolinii +48 (22) 624 24 24 wybrano taką opcję. Wówczas, po zakończonej rozmowie na numer komórkowy zamawiającego oraz na jego e-mail zostaje przesłana wiadomość zawierająca dane dotyczące przejazdu, cenę biletu, lokalizację przykładowego punku opłat Moje Rachunki oraz unikalny 9-cyfrowy kod, który należy podać kasjerowi w punkcie opłat.
Czy istnieje możliwość zakupu biletu w inny sposób niż za pośrednictwem strony internetowej? 
Istnieje możliwość zakupu biletu poprzez kontakt z Infolinią: +48 (22) 624 24 24 (numer stacjonarny w Polsce). Po tym, jak zamówienie zostanie przyjęte przez konsultanta, zostanie przesłany mail, lub sms zawierający szczegóły rezerwacji oraz informacje o sposobie i terminie płatności.
Gdzie znajduje się numer biletu? 
Jest to zależne od systemu w jakim został on zakupiony. Na biletach Euroticket numer biletu umieszczony jest na dole biletu w kolumnie poprzedzającej cenę biletu. W przypadku biletów Voyager numer umiejscowiony jest w prawym górnym rogu biletu.
Kiedy pojawią się jakieś promocje na interesujące nas połączenie? 
Ceny oraz promocje ustalane są bezpośrednio przez przewoźników, nie otrzymujemy wcześniej informacji na temat tego, kiedy się pojawią. Natomiast można monitorować połączenie na naszej stronie www, gdzie ceny na bieżąco są aktualizowanie przez firmy przewozowe.
Dlaczego ceny w kasie przewoźnika mogą różnić się od tych prezentowanych na stronie www? 
W systemie sprzedaży automatycznej, czyli Online, można sobie pozwolić na obniżenie kosztów między innymi ze względu na to, że do sprzedaży biletu autokarowego nie trzeba angażować pracownika (kasjera) oraz wydruk biletu wykonywany jest przez pasażera samodzielnie.
Czy zniżka do 26 roku życia jest przyznawana tylko osobom posiadającym legitymację? 
Zniżki ze względu na wiek pasażerom poniżej 26 r. ż. przysługują na podstawie dokumentu tożsamości, potwierdzającego datę urodzenia. Zatem legitymacja w tym przypadku nie jest konieczna do skorzystania ze zniżki
Dlaczego cena uległa zmianie? 
Ceny ustalane są bezpośrednio przez przewoźników, stąd też nie mamy wpływu na ich wysokość. Być może przewoźnik zmienił cenę lub cena, która pojawiała się wcześniej, była ceną promocyjną. Możemy natomiast zapewnić, że ceny oferowane za pośrednictwem naszego serwisu, są takie same jak u przewoźnika.
Ile wynosi zniżka dla dzieci? 
Najczęściej wynosi ona 50% w przypadku dzieci do 12 r. ż. i 10% dla osób w wieku od 13 r. ż. do 18 r. ż. lecz jest to indywidualnie ustalane przez każdego przewoźnika w oparciu
W związku z tym, że jednak nie będę mógł jechać czy można na bilecie zmienić dane pasażera? 
Niestety nie ma takiej możliwości. Po zakupie biletu, konkretny pasażer zostaje ubezpieczony od NNW, co uniemożliwia wprowadzenie zmian danych osobowych na bilecie. W tym wypadku najlepiej przebukować bilet na inny termin lub dokonać zwrotu – co prawda wiąże się to dodatkowymi kosztami, natomiast dużo niższymi niż w przypadku nie odbycia podróży.
Kupiłem bilet OPEN przez stronę internetową, dlaczego muszę płacić za jego zamknięcie? 
Zgodnie z warunkami jakie zaakceptowano podczas zakupu biletu za operacje dokonywane poprzez stronę www mogą być pobierane dodatkowe opłaty.
Czy można telefonicznie dokonywać datowania na biletach zakupionych drogą internetową? 
Wszelkich zmian na biletach zakupionych drogą internetową, należy dokonywać również przez Internet. Niestety nie ma możliwości dokonania datowania telefonicznie. W przypadku braku dostępu do Internetu można przekazać dane potrzebne do wykonania operacji na bilecie zaufanej osobie, posiadającej dostęp do Internetu.
W momencie próby dokonania datowania biletu OPEN poprzez stronę www, pojawia się komunikat o braku połączenia na wybraną datę mimo, iż miejsca na połączenie w tym dniu są. Co w tym wypadku? 
Jeśli mimo dostępności połączenia na wybraną datę nie ma możliwości dokonania datowania biletu, należy przesłać wiadomość mailową na adres info@autokary24.pl opisującej zaistniałą sytuację. Zostaną podjęte stosowne kroki w celu rozwiązania problemu, a następnie drogą mailową przekazana zostanie informacja zwrotna o rezultatach naszych działań.
Dlaczego w przypadku zwrotu niewykorzystanego biletu powrotnego na konto przelano mniej niż połowę ceny biletu? 
W związku z tym, że ceny biletów dwustronnych są korzystniejsze niż w przypadku zakupu dwóch osobnych biletów na wyjazd i powrót, w momencie zwrotu części biletu, kwota do zwrotu pomniejszona jest o cenę biletu jednostronnego plus ewentualne potrącenia zgodne z warunkami przewoźnika, jakie zaakceptowano podczas zakupu.
Czy mogę wysiąść na innym przystanku uwzględnionym w rozkładzie? 
Trasa jest wcześniej ustalona i autokar zatrzymuje się tylko tam, gdzie było to zaplanowane. Według regulaminu, przewoźnik odpowiada za to, aby dostarczyć pasażera na miejsce, które określone jest na bilecie. Jeśli pasażer wysiądzie z autokaru przed dojazdem do miejsca docelowego, zrobi to samowolnie i na własne ryzyko. Wyjątkiem jest sytuacja, w której obsługa wyrazi na to zgodę – wtedy to ona ponosi za to odpowiedzialność za pasażera.
Należy mieć jednak na uwadze, że do dnia wyjazdu rozkład może ulec zmianie i autokar może nie zatrzymać się w danej miejscowości, jeśli nikt nie będzie tam wsiadał. Ponadto chęć zmiany przystanku musi być wcześniej zgłoszona pod numerem +48 (22) 624 24 24 lub mailowo na adres info@autokary24.p i może wiązać się z dodatkową opłatą.
Czy mogę dokonać zmiany telefonicznej na bilecie zakupionym przez Internet? Przy próbie dokonania zmiany przez Internet pojawia się informacja, że nie jest to możliwe. 
W przypadku niezastosowania się do zaakceptowanych warunków przewoźnika podczas zakupu, zmiany na bilecie mogą być niedostępne. Problem ten pojawia się w przypadku przekroczenia czasu w jakim dokonywanie zmian jest możliwe, gdy bilet został zakupiony w cenie promocyjnej lub w momencie chęci przebukowania biletu na termin, w którym przewoźnik nie realizuje danego połączenia bądź nie ma na to połączenie wolnych miejsc. W przypadku sytuacji niezwiązanej z żadną z wyżej wymienionych opcji, zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: +48 (22) 624 24 24. Dołożymy wszelkich starań, by problem został rozwiązany.
Czy można dokonać zwrotu biletu autokarowego zakupionego online? 
Owszem, jest taka możliwość – zwrotu można dokonać za pomocą formularza: www.autokary24.pl/zwrot-biletu/. Należy jednak pamiętać o tym, że warunki zwrotu biletu są indywidualnie ustalane przez każdego przewoźnika i zawsze określone są w warunkach przewozu, z którymi należy się zapoznać przed zakupem. Wysokość potrąceń za zwrot biletu, zależy od przewoźnika i od czasu, który pozostał do wyjazdu. Należy pamiętać, że bilet, który został kupiony w cenie promocyjnej nie podlega zwrotowi!

W przypadku nagłych sytuacji losowych, które uniemożliwiają odbycie podróży w planowanym terminie proszę kontaktować się z Infolinią : +48 (22) 624 24 24. Spróbujemy znaleźć wyjście z tej niekomfortowej sytuacji.
Czy można podróżować w trakcie wyrabiania dokumentów? 
W tym wypadku najlepiej skonsultować to z Konsulatem, Ministerstwem Spraw Zagranicznych lub Służbami Celnymi.
Dlaczego nie można zakupić biletu na połączenia realizowane poza granicami kraju? 
Zgodnie z przepisami polscy przewoźnicy z reguły nie świadczą połączeń poza granicami kraju. Realizują głównie połączenia Polska – Europa; Europa – Polska. Natomiast jeśli przewoźnik oferuje połączenia poza granicami Polski, jest ono wtedy dostępne na naszej stronie.
Dlaczego na PKS nie udzielono informacji na temat połączeń dostępnych w Serwisie Autokary24? 
Jest to związane z tym, że osoby pracujące na dworcach autobusowych są pracownikami lokalnych PKS-ów i nie zawsze są w posiadaniu informacji dotyczących połączeń międzynarodowych.
Czy można zabrać ze sobą zwierzę do Anglii? 
Żaden z przewoźników, z którym współpracujemy nie zezwala na przewóz zwierząt na tej trasie. Spowodowane jest to tym, że obecnie autokary odbywają przejazd przez Eurotunel, w którym nie ma możliwości przewozu zwierząt oraz ze względu na restrykcyjne przepisy weterynaryjne na Wyspach Brytyjskich.
Jeśli realizacja zamówienia nie będzie możliwa, a pieniądze zostały już wpłacone, to w jaki sposób można rozwiązać tę sytuację? 
Jeżeli realizacja zamówienia nie będzie możliwa, a Zamawiający wykonał już płatność, to nastąpi wykonanie przelewu zwrotnego w terminie 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na koncie i/lub przekazania przez zainteresowanego numeru konta bankowego. Jeśli natomiast sytuacja dotyczy zamówienia telefonicznego, istnieje możliwość zakupu biletu na inny przejazd lub w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z konsultantem.
Jak zapisać bilet do pliku, tak aby go wgrać na urządzenie służące do magazynowania danych? 
Aby wgrać bilet na urządzenie przenośne np. pendrive należy najpierw kliknąć w link biletu, który został przesłany w treści wiadomości na e-mail podany podczas dokonywania zakupu na stronie www. Po tej czynności powinna uruchomić się przeglądarka, a na jej karcie powinien się pojawić bilet. W dolnej części, tuż pod skróconymi warunkami przewozu powinien znajdować się przycisk: „drukuj”. Klikniecie w ten przycisk powinno spowodować ukazanie się karty - aplikacji drukarki. Z listy rozwijanej tej karty należy wybrać nazwę drukarki, najlepiej w tym przypadku: PDF-XChange for ABBYY PDF Transformer lub porównywalną i wydrukować bilet do pliku PDF. Następnie trzeba zapisać dokument .pdf  w odpowiednim miejscu na dysku lub od razu na urządzeniu służącym do magazynowania danych.
Inny sposób: po kliknięciu w link i ukazaniu się karty z biletem należy wybrać: Plik-Drukuj i pozostałe czynności jak wyżej.